Dynamische perceptie

'Dynamische perceptie' staat voor een ontwerptheorie. Aanleiding was de studie van vormactieve zeilsculpturen, de moderne samenleving, wiskunde en onderzoek in tuinlabo.

Ongeveer 12 jaar geleden leerde Pepijn Verheyen vormactieve zeilsculpturen kennen. De studie van deze zeilsculpturen en zijn ruime interesse voor architectuur, vormgeving, wiskunde en onderzoek in zijn tuinlabo leidden tot een evolutie van zijn specifieke ruimtelijke ontwerpstijl en tot een nieuwe benadering van het tuinontwerp de 'dynamische perceptie'.

De theorie van de dynamische perceptie is het resultaat van een specifieke analyse rond onze moderne samenleving en de integratie van ruimte binnen de bestaande structuren. Zij is het indirect gevolg van het denken over hoe we de hedendaagse kennis kunnen toepassen om onze vormgeving positief te beïnvloeden. Deze theorie die dateert van 2002, betrekt naast de derde dimensie ook meerdere dimensies. Het uitgangspunt is het creëren van een omgeving die zo ruimtelijk mogelijk overkomt en vanuit elk gezichts- en belevingspunt van de gebruiker interessant, prikkelend en mooi is. Vanaf 2005 werden een aantal modules die ontwikkeld werden met het oog op een dynamische perceptie, zoals de 'boombal', als voorbeeld voor het 'out of the box' denken gebruikt tijdens internationale seminaries. Voor meer info over deze theorie kan je altijd contact met ons opnemen.

Garden of perception

Dit essay onderzoekt hoe de perceptie verloopt van de omgeving in het algemeen of de tuin in het bijzonder. Het thema persoonlijke beleving van de omgeving staat hier centraal.

Pepijn Verheyen is reeds 10 jaar bezig met het thema 'de persoonlijke beleving en perceptie van de tuin'. Dit vertaalde zich in een essay; Garden of perception.

Garden of perception handelt over de perceptie van de tuin/omgeving door zijn waarnemer/gebruiker. Dit herbergt zowel het onderzoek naar alles wat de beleving van de tuin beïnvloed als de toepassing van elementen en aspecten die de perceptie van de tuin bepalen. De theorie van de dynamische perceptie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Garden of perception resulteerde in een aantal ontwerpen en modules met een zeer specifieke beleving.

Kinderen en tuinieren

We leven in een verstedelijkte, soms bijna virtuele wereld waar nog nauwelijks groen is. Welk effect heeft dit en welke rol speelt de natuur bij de ontwikkeling van een individu?

Met het oprukken van de verstedelijking verdwijnt niet alleen beetje bij beetje elk stukje groen maar verdwijnen na duizenden jaren eveneens de generaties mensen die opgroeiden in en met de natuur. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen groeien op in een verstedelijkte, bijna virtuele wereld van computers, games en televisie. Tegelijkertijd zien we bij kinderen een toename van stoornissen gekoppeld aan hyperactiviteit,  gebrek aan concentratie, gebrek aan sociale vaardigheden, moeilijkheden met communicatie, depressieve gevoelens en obesitas. Kan dit te maken hebben met de afwezigheid in de opvoeding van de natuur en het buitenspelen met anderen? Hoe beïnvloedt de natuur en het daaraan gekoppelde spel de ontwikkeling van kinderen. Kan de natuur helpen bij de preventie en behandeling van bijvoorbeeld, ADHD, autisme, obesitas en depressie?

 

Natuur en onderwijs

Waarom is het zo belangrijk om de natuur te integreren in het onderwijs? Welke voordelen kan dit opleveren en hoe kan men een “groener beleid” implementeren?

Kinderen leven in een geïndustrialiseerde, virtuele, verstedelijkte wereld. Niet alleen thuis maar ook op school worden zij hiermee geconfronteerd. Computers  maken deel uit van de klas en de speelplaats is vaak niet meer dan een betonvlakte omgeven door gebouwen.

De mens heeft duizenden jaren in en met de natuur geleefd.  Wij hebben daarom nood aan de natuur. De natuur en de daaraan gekoppelde activiteiten zouden  enige verlichting kunnen brengen of preventief kunnen werken bij veelvoorkomende stoornissen zoals ADHD, depressie, obesitas,… Daarnaast kan men enkel datgene beminnen wat men kent en kan benoemen. De dag van vandaag zien we dat kinderen vaak meer afweten van computers en technologie dan van de natuur en de daaraan gekoppelde waarden die generaties lang werd doorgegeven. Hierdoor gaat er heel wat kostbare knowhow verloren en gaat de liefde voor de natuur mogelijks afnemen. Het onderwijs zou kunnen helpen dit te voorkomen.  Hoe integreert men de natuur in het onderwijs, hoe kleed men de school “groener” aan,…? Hoe zou een ideale speelplaats er kunnen uitzien en hoe kan je de natuur en meer specifiek bosbouw, tuinieren... verwerken in het bestaande lessenpakket? Dit zijn enkele zaken waar we een antwoord op proberen te zoeken in dit essay. 

De trends en evoluties voor ‘tuin en landschap’ anno 2020

Tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen en licentiate in de psychologie Sara Adriaensen voorspelllen reeds jaren de trends op het gebied van groen.

Tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen en licentiate in de psychologie Sara Adriaensen staan zowel bekend om hun specifieke werkwijze als om hun vernieuwende visie op het gebied van hedendaagse tuinarchitectuur.

Reeds jaren onderzoeken en voorspellen Pepijn en Sara de ontwikkelingen binnen de tuin- en landschapsarchitectuur om zo te komen tot de nieuwste trends op het gebied van groen.

Dit doen zij op basis van hun onderzoek binnen TUINLABO en o.a. literatuur, ervaringen, tests met klanten, media,….

Tuintrends 2019

Sinds 2005 stellen Sara en Pepijn ieder jaar de meest actuele tuintrends voor. Zij zochten antwoorden op vragen zoals;

‘Hoe ziet de tuin van de toekomst eruit?’
‘Wat zijn de tuintrends van de 21ste eeuw?’
‘Hoe zal de tuin- en landschapsarchitectuur evolueren?’
‘Waar zullen ontwerpers in de toekomst rekening mee moeten houden?’

Antwoorden op deze vragen werden samengevat in een website die speciaal werd opgebouwd rond de ingrediënten van de tuin van de toekomst. De door Pepijn en Sara voorspelde tuintrends verschenen ondertussen in verschillende media (televisie, radio, tijdschriften, kranten,…), kwamen aan bod in een aantal specifieke projecten en voordrachten en werden door tal van collega’s overgenomen.

Een overzicht van de ontwikkelingen en de tuintrends  20120

- Groen als trend, “op zichzelf”
- Biologie in plaats van chemie
- Een minimum aan onderhoud , een maximum aan rust en genot
- Onthaasten, een vakantiegevoel oproepen, de drang naar avontuur
- Kinderen, jongeren, scholen en tuinieren
- Het belang van multifunctionele elementen en ruimtelijkheid
- (On)kruiden, eetbare bloemen, wilde planten en ‘vergeten’ groenten
- De tuinen van de toekomst zijn kleine tuinen
- Inkrimping loslaten wat niet noodzakelijk is versus luxe en grand chique
- Kwaliteit in plaats van kwantiteit
- Drama, nostalgie, romantiek anno 1900 -1920
- Persoonlijkheid, kleinschaligheid en echtheid a.u.b. in plaats van grootse eenheidsworst
- Licht, tussen de bomen, in de duisternis
- Culinaire toegepast op het tuingebeuren
- Alle zintuigen prikkelen; zien, horen, voelen, ruiken, proeven
- Werk en tuin; bedrijfstuin, tuinkantoor of kantoortuin
- Duurzame en milieubewuste materialen
- Tuinpsychologie en tuintherapie: de link tussen groen en onze gezondheid
- Allemaal beestjes! Ecologie en biodiversiteit in de picture
- Back to nature
- Groen binnen brengen
- Zelfredzaamheid en duurzaamheid; verspilling tegen gaan, onafhankelijk zijn, kringlooptuinieren, doe-het-zelf, recycling, ambachtelijk gemaakte dingen
- Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd: Gewoon versus uitzonderlijk
- Zelf kweken : Stadslandbouw, volkstuinen, vierkante meter bakken
- Groen in de stad
- Groen, groen, groen; elke vierkante meter benutten met geveltuinen, balkontuinieren, windowfarming, daktuinen, verticale tuinen…
- Van individuele siertuin naar gemeenschappelijke, functionele tuin met een sociaal karakter
- Delen is het nieuwe hebben; samentuinen, tuindelen, gemeenschappelijke tuinen
- Denk globaal tuinier lokaal
- Wilde natuur versus een gecultiveerd landschap
- Samen staan we sterk: deel uitmaken van een groep, community of subcultuur
- Tijdelijk, verplaatsbaar versus permanent, vast
- Een tuin als bioaccumulator
- Collectioneren en verzamelen