(On)kruiden, eetbare bloemen, wilde planten en 'vergeten' groenten

Een kruiden- of moestuin met speciale (on)kruiden, wilde planten en 'vergeten' groenten is niet langer meer exclusief gereserveerd voor de boer of hippie.

(On)kruiden, eetbare bloemen, wilde planten en ‘vergeten’ groenten.

Verspilling tegen gaan, zelfredzaamheid, het eenvoudige eren; allemaal zaken die binnen het kader van het koken met (on)kruiden, ‘vergeten’ groenten en wilde planten passen. Niets zo hip als een slaatje van zelf geoogste onkruiden, ‘vergeten’ groenten of wilde planten aan je gasten te kunnen voorschotelen.

Met het woord ‘vergeten’ bedoelen we die soorten van groenten, kruiden en fruit die voor veel mensen uit onze streken ooit deel uitmaakten van hun dagelijks menu maar na verloop van tijd minder werden gegeten en zo in onbruik raakten. 
De dag van vandaag kent bijna niemand ze meer. We weten niet meer hoe ze er nu uitzien en smaken. Kortom ze zijn door de meesten onder ons vergeten.

Vergeten groenten en (on)kruiden worden belangrijker in de tuin omdat ze kaderen binnen: Het terug willen gaan naar de natuur, naar de eenvoud, naar de oorsprong/het begin. Verder speelt natuurlijk ook de obsessie voor onze gezondheid ( we zijn bewuster met onze gezondheid bezig, we gaan op zoek naar natuurlijke geneeswijzen, gezond eten,...), onze toenemende multiculturele samenleving (invloed van culturen) en het internationale toerisme (herontdekken van soorten die vroeger werden geïmporteerd) op grote schaal. De populariteit van het culinaire en de aandacht voor meer biodiversiteit en ecologie zijn uiteraard eveneens van belang. De drang om verspilling tegen te gaan en zelfredzaam te zijn (waarom onkruiden weggooien? onkruiden kan je overal zelf vinden,...) ligt mede aan de basis. 

Het gebruiken van ‘vergeten groenten’ is niet alleen belangrijk voor meer afwisseling op ons bord, het leidt ook tot meer variatie in het kweken van gewassen. Hierdoor is ons ecosysteem eerder bestand tegen plagen, ziekten en epidemieën. Houden we meer soorten in stand dan zijn we voorts meer weerbaar tegen een mogelijke klimaatsverandering. 

Kruiden, eetbare bloemen, wilde planten en 'vergeten' groenten brengen variatie, gezondheid en ecologie. Een kruiden- of moestuin met speciale kruiden, eetbare bloemen, wilde planten en 'vergeten' groenten is echter niet langer meer exclusief gereserveerd voor de boer of hippie. Integendeel, we zien dat wie hip wil zijn kweekt zoals de sterren. Hij/zij een eigen oogst prefereert van speciale groenten en zeldzame kruiden. We willen immers variatie, ook op ons bord, en we willen kunnen uitpakken met iets speciaals dat niemand anders heeft. Logisch dus dat speciale kruiden, wilde planten en 'vergeten' groentensoorten zo populair zijn. Tot slot passen 'vergeten' groenten en wilde planten perfect binnen ons streven naar meer biodiversiteit. Iemand met een tuin waar het onkruid geschoren wordt in vormen zoals men meestal bij Buxus doet zal in de toekomst niet langer een gek meer zijn. Die term zal dan eerder weggelegd zijn voor diegenen die hun banale siertuin te lijf gaan met gewasbeschermingsmiddelen. Gek is dan zij/hij die op een tocht van verdelging  en in een drang naar perfectie, tengevolge van een soort van smetvrees, de voeding die anderen prefereren vernietigt. 

copyright Tuinlabo 2015

Allemaal beestjes! Ecologie en biodiversiteit in the picture

Soorten sterven aan een enorme snelheid uit, natuurlijke bronnen worden gebruikt alsof ze onuitputtelijk zijn,... gelukkig zien we nu het belang van biodiversiteit.

Allemaal beestjes! Ecologie en biodiversiteit in the picture.

We zijn met steeds meer mensen op de planeet, er is dus meer verstedelijking, meer vervuiling en minder natuur.

We willen wat schaars wordt in stand houden, in dit geval de natuur. Zeker in stedelijke gebieden zien we, bij bevraging, een stijgend verlangen naar natuur.Het is biodiversiteit die zorgt voor de schoonheid van een landschap. Een tuin op zichzelf impliceert zowel een begin als een einde voor nieuw leven.

De tuin is een samensmelting van de diversiteit van mens en natuur en het noodzakelijke evenwicht tussen beiden. De dag van vandaag is dit breekbare evenwicht uit balans. De mens heeft natuurlijke bronnen gebruikt alsof ze eindeloos waren. De afgelopen jaren sterven soorten aan een enorme snelheid uit, warmt de aarde op,.....Gelukkig is er de laatste tijd ook meer aandacht gekomen voor het belang van ecologie en biodiversiteit. De tuin van de toekomst zal meer rekening houden met ecologische oplossingen en het vergroten en in stand houden van de biodiversiteit. 

Bovendien willen we tijdens de crisis besparen. Ecologische maatregelen zorgen er vaak voor dat we kunnen besparen en de natuur in stand houden. Het geeft ons ook het gevoel mee te werken aan het behoud van de natuur en daardoor weer in contact te zijn met die natuur.

 

Door het groeiend besef van het belang van ecologie en biodiversiteit, wetenschappelijke bevestiging hiervan en de noodzaak hier bewust rekening mee te houden zijn het zaken die door de media en de overheid worden ondersteund en gestimuleerd. Vandaar dus o.a. het succes. Er is de afgelopen jaren meer aandacht voor het belang van ecologie en biodiversiteit. De tuin van de toekomst zal dus meer rekening houden met ecologische oplossingen en het vergroten van de biodiversiteit. Meer soorten, zeker wat beplanting betreft. Binnen deze trend kaderen ook vogelhuisjes, systemen om regenwater op te vangen, het gebruik van inheemse soorten, bloemenweides om vlinders aan te trekken, takkenwallen, klavergazon, de reductie van gewasbeschermingsmiddelen, natuurlijke onkruidbestrijding,….

copyright Tuinlabo 2015

De tuinen van de toekomst zijn meestal kleine tuinen!

Door de alsmaar duurdere grondprijzen en de toenemende bevolking worden de percelen kleiner en stijgt het aantal kleine tuinen zienderogen.
.

De tuinen van de toekomst zijn kleine tuinen!

Leve de kleine tuinen en stadstuinen want hun aantal stijgt zienderogen.

Door de alsmaar duurdere grondprijzen en de toenemende bevolking worden onze percelen alsmaar kleiner. Het gevolg is dat onze groene buitenruimte steeds schaarser en beperkter wordt. Soms is een gevel, entree, balkon, vensterbank of raam al voldoende om in te richten als een ‘tuin’. Het woord ‘tuin’ kan dus over meer handelen dan over een perceel grond. Het gaat verder dan wat we klassiek in het verleden als beeld voor ogen hadden wanneer we ons een ‘tuin’ voor de geest haalden.

Bijkomend wil de overheid dat we kleiner gaan wonen. In vergelijking tot onze buurlanden zouden wij veel te groot wonen. Inleveren aan ruimte staat op de agenda. Kortom het tijdperk van de kleine tuinen is aangebroken. Dit biedt zowel mogelijkheden als beperkingen. Eén ding is echter zeker; alles wat onze kleine ruimte optisch kan vergroten of meer groen toelaat zoals verticale beplanting, plantzakken, grote bloembakken, multifunctionele elementen,.. zal aan belang winnen.

copyright Tuinlabo 2015

Romantic simplicity met een speels, humoristisch accent

De tuin van morgen heeft een strakke, sobere structuur maar moet natuurlijk en weelderig ogen met enkele verrassende, humoristische accenten.

De tuin van nu is er een met een strak, minimalistisch lijnenspel. De tuin van morgen is eveneens sober, strak en minimalistisch wat betreft structuur maar moet, in tegenstelling tot de tuin van vandaag, natuurlijk en weelderig ogen. De beplanting lijkt op het eerste gezicht willekeurig geplaatst maar is eigenlijk op een zeer goed doordachte manier opgebouwd met de nadruk op losse vormen en het ruimtelijke. Dit sobere karakter zal worden aangevuld met speelse, verrassende, humoristische accenten. Zoals reeds eerder gezegd zijn we 'verslaafd' aan nieuwe prikkels en zal een tuin ons alleen kunnen blijven boeien als hij geheime, verrassende elementen bevat. Men wil een tuin die steeds opnieuw blijft verrassen en verbazen. De tuin mag niet in één oogopslag te overzien zijn. Men moet het gevoel hebben steeds geconfronteerd te worden met nieuwe elementen. Verandering is cruciaal om onze aandacht vast te houden en aan onze 'prikkelverslaving' tegemoet te komen. Verder zal het belangrijk zijn dat de tuin een humoristische knipoog herbergt. In tijden van crisis, burn outs, depressies, rampen,... helpt humor ons even de zorgen van alledag te vergeten. Het is niet voor niets dat stand up comedians de dag van vandaag zo'n succes hebben.

copyright Tuinlabo 2011

Kindvriendelijke tuinen, gezinstuinen en schooltuinen

50 plussers waren tot voor kort de belangrijkste groep waar de markt zich op richtte. Nu is daar de groep van kinderen en jongeren bijgekomen.

Kindvriendelijke tuinen, gezinstuinen en schooltuinen

Enkele jaren geleden waren de senioren de belangrijkste groep waarop de markt zich richtte. Tegenwoordig is daar de groep van kinderen en jongeren bijgekomen.

We zien dat meer en meer merken (ook in de groensector) hun reclamecampagnes op deze doelgroep afstemmen. Er komen meer producten speciaal voor kinderen en jongeren op de markt,….en ook al is het crisis onze kleintjes mogen niets tekort komen (grote speelgoedwinkelketens boeken als één van de enige sectoren in stijgende lijn winst).

Ook de media en verenigingen springen op de stijgende interesse voor het belang van het verband tussen groen en jeugd. Artikels over groene speelplaatsen, schooltuinen, het belang van buitenspelen,… Acties rond groene scholen, natuur en onderwijs,…. Ze duiken steeds meer op.

Natuur en buitenspelen is voor de ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk. Onze kinderen kunnen minder en minder buiten spelen. Enkele factoren die hierin een rol spelen zijn bijvoorbeeld het onveiligheids gevoel/angstniveau dat gestegen is in onze maatschappij, de verstedelijking, individualisering,… We staan ook minder in contact met de natuur o.a. door de groeiende markt van computerspellen, televisie, gebrek aan buurtgroen,...

Dit heeft een negatieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Buitenspelen zou volgens onderzoek nuttig zijn in de strijd tegen obesitas (groeiende problematiek) en een positieve invloed uitoefenen op concentratie en hyperactiviteit (stijgend aantal gevallen met ADHD). Verder is buitenspelen gelinkt aan  een positief effect op de ontwikkeling van sociale en communicatievaardigheden waardoor er meer zelfvertrouwen ontstaat. Een hoger zelfvertrouwen verkleint de kans op bijvoorbeeld emotionele problemen zoals depressie (stijgend aantal gevallen van kinderen met depressie),……En zo kunnen we een tijdje doorgaan.

Opvallend en schrijnend tegelijk, is term natuurtekortstoornis die in dit kader opduikt.  Groen zou voor onze kinderen een prominentere plaats moeten innemen.

Gelukkige zien veel ouders en ook scholen het belang van groen in. Projecten om kinderen te leren waar hun eten vandaan komt en hoe iets gekweekt wordt vinden hun ingang in het onderwijs. Groene speelplaatsen en schooltuinen zijn maar enkele praktische voorbeelden om dergelijke initiatieven concreet vorm te geven.

copyright Tuinlabo 2015