Innovatieve, duurzame en milieubewuste materialen.

De dag van vandaag wordt in de tuin geopteerd voor duurzame, onderhoudsvriendelijke, milieubewuste en natuurlijke materialen.
.

Innovatieve, milieubewuste en natuurlijke materialen

Voor de opbouw van tuinelementen, terrassen, wanden,... wordt geopteerd voor duurzame, onderhoudsvriendelijke, milieubewuste en natuurlijke materialen. Op dit moment zien we een versnelde ontwikkeling en als gevolg de toepassing van dergelijke materialen. Zoals in de geschiedenis het geval was zal ook in de directe toekomst de vormgeving en de architectuur door deze nieuwe materialen bepaald en beïnvloed worden.
Geen koude al te artificiële, goedkoop ogende materialen maar authentieke, materialen met een natuurlijk karakter zoals hout, natuursteen, smeedijzer,…. In nieuwe tuin- , bedrijfs- of stadsprojecten wordt bij hout gekozen voor een FSC label, planten en materialen voor de groentetuin zijn voorzien van een biolabel en wegwerpmeubilair gebruiken is uit den boze. Zoveel mogelijke duurzame, ecologische, herbruikbare materialen gebruiken is de boodschap!

copyright Tuinlabo 2015

Tuinpsychologie: de invloed van de omgeving op onze geest

De mens beïnvloedt niet alleen zijn omgeving ook de omgeving beïnvloedt de mens. Zo kan de natuur een positief effect uitoefenen op onze psyche.

Tuinpsychologie: de link tussen groen en onze gezondheid

Onze gezondheid is ons steeds meer dierbaar en baart ons steeds meer zorgen. Er heerst een gezondheidscultus. We leven langer maar krijgen ook meer ziektes zoals kanker waarvan we niet altijd de oorzaak kennen. Langs de andere kant willen we, ondanks de hoge leeftijd die we meestal bereiken, de eeuwige jeugd. We gaan op zoek naar mogelijke boosdoeners voor het ziek worden en het verouderen.

Als reactie hierop willen we gezonder leven, gezonder eten,…. De groene natuur maakt deel uit van dit gezonder leven en gezonder eten. We gaan op zoek naar de gezondste groente, de meest voedselrijke bes. Zo is er momenteel in de USA een hype rond boerenkool.

De dag van vandaag leiden we met zijn allen een jachtig, individueel leven. We ervaren teveel stress. Burn outs, depressies,....vieren hoogtij. Langs de andere kant zijn we meer bewust met onze gezondheid bezig. De tuin kan ons helpen tot rust te komen, ons uit ons isolement te halen, ons te socialiseren en zoals mindfulness of andere gelijkaardige populaire technieken ons weer helpen in contact te komen met ons lichaam. Als de tuin ons hier mee kan helpen dan kan hij ook helpen bepaalde psychologische problemen te voorkomen. Ervaring en onderzoek heeft uitgewezen dat de natuur en dus ook de tuin depressies en andere psychologische problemen kan helpen voorkomen of verlichten. Zo kunnen een tuin of het tuinieren nuttig zijn bij de preventie of de behandeling van psychologische problemen en interessant zijn voor toepassingen in de welzijnssector.

Gezondheid en de toekomst.

In de toekomst zal het toegenomen aantal gevallen van ziektes zoals kankers en de hogere leeftijd die we wensen te bereiken het belang van groen alleen maar doen toenemen. Want ook al aanvaarden we dat we niet voor altijd jong kunnen zijn, we willen natuurlijk gezond ouder worden. De groene natuur kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Meer en meer studies erkennen dit al.

Na de theorie volgt meestal, en laten we hopen ook in dit geval, de praktijk. In elk geval neemt het aantal tuinen voor dementen en bejaarden, traag maar gestaag, toe.

Welke ingrediënten moet een tuin of landschap bevatten?

Om een positief effect op onze psyche uit te oefenen zijn er een aantal algemene eigenschappen waaraan een landschap of omgeving moet voldoen. Naast deze algemene kenmerken zijn er specifieke karakteristieken die maken dat een omgeving ons een goed gevoel bezorgt. Deze specifieke kenmerken zijn afhankelijk van de persoonlijkheid van het individu en dus voor iedereen verschillend.

Voor meer info over de invloed van de tuin op onze psyche  en de ingrediënten die een omgeving best omvat om ons een gelukkige gevoel te bezorgen neemt u best contact met ons op.

copyright tuinlabo 2015

GIT: gebruik en rechten

De GIT is een test ontwikkeld door tuinlabo. Zie intellectuele eigendomsrechten en copyright.

De GIT of Garden Identity Test (september 2011) is een test van master in de klinische psychologie Sara Adriaensen en tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen. Via deze test kan je te weten komen welke tuin het best bij jouw persoonlijkheid past. Aan de hand van een testboekje met enkele tekst- en beeldvragen en een scoreblad test je je tuinpersoonlijkheid. Zo zijn er 8 tuintypes en enkele subtypes. Elk type heeft zijn eigen persoonlijkheid en bijhorende tuin.

De gegevens verkregen uit de vragen van deze test mogen enkel door tuinlabo intern worden verwerkt. Het gebruik van deze test kan enkel na akkoord van de auteurs en met respect voor de privacy van de ondervraagde. De test kan enkel worden afgenomen na aanvraag, akkoord en schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendomsrechten en Copyright

De inhoud van de GIT (Garden Identity Test) en deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door Copyright en intellectuele rechten en behoren toe aan Tuinlabo of rechthoudende derden.

Niets uit de GIT of deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Elke verveelvoudiging, publicatie, gebruik of dergelijke zonder toestemming van de uitgevers zal strafrechtelijk vervolgd worden.

Eerste publicatie GIT september 2011 Tuinlabo

Scholen, organisaties en pers kunnen meer info vragen via onze contactgegevens op de infopagina

 

Verandering, variatie, steeds op zoek naar iets nieuws

Tegenwoordig zijn we 'prikkelverslaafd' en zijn we direct verveeld. Verandering, variatie, steeds op zoek naar iets nieuws is dan ook de trend van de 21ste eeuw

Eén basistuin die toelaat steeds een "nieuwe tuin" te creëren. Tegenwoordig is de mens op zoek naar verandering, variatie, iets nieuws. Onze generatie wil nieuwe  uitdagingen, nieuwe horizonten verkennen, elke dag nieuwe prikkels. Dit weerspiegelt zich ook in de tuinarchitectuur. Mensen willen niet meer heel hun leven dezelfde job, hetzelfde huis, dezelfde wagen,... en ook niet steeds meer dezelfde tuin. Ze willen afwisseling; hun honger naar nieuwe prikkels moet gestild worden. Dit wordt mogelijk in een natuurlijk ogende tuin met een eenvoudige basisstructuur waarbinnen mits een aantal kleine aanpassingen verschillende opstellingen mogelijk zijn.

copyright Tuinlabo 2011

TUINXPO 2013 Kortrijk

instant TUINLABO op TUINXPO

Klik hier voor nieuws i.v.m. TUINXPO 2013.

Opnieuw een succes, de Garden Identity Test!

Op Tuinxpo 2013 wisten we wat te verwachten afgaande op de vorige onderzoeken. Eén zeer drukke dag met bezoekers uit de verschillende regio's van België. Feit is dat de West Vlaming zelf het niet echt vertrouwde al waren de mensen uit deze provincie wel zeer geïnteresseerd. Nergens zo veel interesse! Soms bleven mensen wel een half uurtje kijken in de testboeken en leek het alsof ze bij de vragen zelf een antwoord bedachten. Wat een verschil met Brussel en Antwerpen.

Tuinxpo was trouwens een fantastische tuinbeurs en overtrof qua inhoud alle verwachtingen. Deze keer werden de grote verschillen tussen Oost- en West Vlamingen duidelijker. Daar waar de Oost Vlaming vaak een eerder ecologisch natuurlijk tuintype is kiest de West Vlaming vooral voor het klassieke formele type.

Hier kunnen we de eerste fase van het onderzoek met de Garden Identity Test afronden. Meer dan duizend tuinliefhebbers vergelijken was het opzet en dat opzet werd gehaald.

Begin april start fase 2 en kan je zelf via internet de test overlopen. Zo kan iedereen ontdekken wat de nieuwste tuintrends zijn en welke tuin aansluit bij zijn of haar persoonlijkheid? Miste je de kans ontdek dan dit voorjaar je tuintype, de kenmerken van jouw 'droomtuin' en de bijhorende tuintrends hier op TUINLABO.