De tuinen van de toekomst zijn meestal kleine tuinen!

Door de alsmaar duurdere grondprijzen en de toenemende bevolking worden de percelen kleiner en stijgt het aantal kleine tuinen zienderogen.
.

De tuinen van de toekomst zijn kleine tuinen!

Leve de kleine tuinen en stadstuinen want hun aantal stijgt zienderogen.

Door de alsmaar duurdere grondprijzen en de toenemende bevolking worden onze percelen alsmaar kleiner. Het gevolg is dat onze groene buitenruimte steeds schaarser en beperkter wordt. Soms is een gevel, entree, balkon, vensterbank of raam al voldoende om in te richten als een ‘tuin’. Het woord ‘tuin’ kan dus over meer handelen dan over een perceel grond. Het gaat verder dan wat we klassiek in het verleden als beeld voor ogen hadden wanneer we ons een ‘tuin’ voor de geest haalden.

Bijkomend wil de overheid dat we kleiner gaan wonen. In vergelijking tot onze buurlanden zouden wij veel te groot wonen. Inleveren aan ruimte staat op de agenda. Kortom het tijdperk van de kleine tuinen is aangebroken. Dit biedt zowel mogelijkheden als beperkingen. Eén ding is echter zeker; alles wat onze kleine ruimte optisch kan vergroten of meer groen toelaat zoals verticale beplanting, plantzakken, grote bloembakken, multifunctionele elementen,.. zal aan belang winnen.

copyright Tuinlabo 2015

Kindvriendelijke tuinen, gezinstuinen en schooltuinen

50 plussers waren tot voor kort de belangrijkste groep waar de markt zich op richtte. Nu is daar de groep van kinderen en jongeren bijgekomen.

Kindvriendelijke tuinen, gezinstuinen en schooltuinen

Enkele jaren geleden waren de senioren de belangrijkste groep waarop de markt zich richtte. Tegenwoordig is daar de groep van kinderen en jongeren bijgekomen.

We zien dat meer en meer merken (ook in de groensector) hun reclamecampagnes op deze doelgroep afstemmen. Er komen meer producten speciaal voor kinderen en jongeren op de markt,….en ook al is het crisis onze kleintjes mogen niets tekort komen (grote speelgoedwinkelketens boeken als één van de enige sectoren in stijgende lijn winst).

Ook de media en verenigingen springen op de stijgende interesse voor het belang van het verband tussen groen en jeugd. Artikels over groene speelplaatsen, schooltuinen, het belang van buitenspelen,… Acties rond groene scholen, natuur en onderwijs,…. Ze duiken steeds meer op.

Natuur en buitenspelen is voor de ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk. Onze kinderen kunnen minder en minder buiten spelen. Enkele factoren die hierin een rol spelen zijn bijvoorbeeld het onveiligheids gevoel/angstniveau dat gestegen is in onze maatschappij, de verstedelijking, individualisering,… We staan ook minder in contact met de natuur o.a. door de groeiende markt van computerspellen, televisie, gebrek aan buurtgroen,...

Dit heeft een negatieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Buitenspelen zou volgens onderzoek nuttig zijn in de strijd tegen obesitas (groeiende problematiek) en een positieve invloed uitoefenen op concentratie en hyperactiviteit (stijgend aantal gevallen met ADHD). Verder is buitenspelen gelinkt aan  een positief effect op de ontwikkeling van sociale en communicatievaardigheden waardoor er meer zelfvertrouwen ontstaat. Een hoger zelfvertrouwen verkleint de kans op bijvoorbeeld emotionele problemen zoals depressie (stijgend aantal gevallen van kinderen met depressie),……En zo kunnen we een tijdje doorgaan.

Opvallend en schrijnend tegelijk, is term natuurtekortstoornis die in dit kader opduikt.  Groen zou voor onze kinderen een prominentere plaats moeten innemen.

Gelukkige zien veel ouders en ook scholen het belang van groen in. Projecten om kinderen te leren waar hun eten vandaan komt en hoe iets gekweekt wordt vinden hun ingang in het onderwijs. Groene speelplaatsen en schooltuinen zijn maar enkele praktische voorbeelden om dergelijke initiatieven concreet vorm te geven.

copyright Tuinlabo 2015

Het belang van multifunctionele elementen en ruimtelijkheid

De bevolking neemt toe en woonplaatsen worden kleiner. Toch willen we méér. Om zoveel mogelijk wensen te realiseren worden multifunctionele elementen belangrijk.

Het belang van multifunctionele elementen en ruimtelijkheid.

Ondanks onze kleinere ruimte willen we meer comfort. Om toch alle wensen in één tuin te kunnen verwezenlijken worden multifunctionele elementen belangrijk. Bijvoorbeeld een waterval die eveneens dienst kan doen als buitendouche, een zandbak die kan omgevormd worden tot vuurput of vijver, een trap die bergruimte en zitbank in één is,….

Kleine oppervlaktes moeten groter lijken en maximaal renderen. Een ruimtelijk gevoel is hier cruciaal. Tuinen zullen in alle dimensies worden uitgebreid en elke vierkante meter zal worden benut. Denk maar aan verticale tuinen, hangende tuinen, drijvende tuinen,….
Alle ingrediënten zullen vereist zijn om de tuin optisch groter te laten lijken: compartimenteren,….

copyright Tuinlabo 2015

Onthaasten, een vakantiegevoel oproepen, de drang naar avontuur

Met ons jachtige leven willen we even onthaasten, ontstressen. Ook de tuin kan de ideale plek zijn om even aan de drukte van het alledaagse leven te ontsnappen.

De drang naar avontuur, het 'niet moeten'

We willen even onthaasten, ontstressen, wegdromen, onze gedachten op iets anders zetten.
De tuin kan de ideale plek zijn om even aan de drukte en de beslommeringen van het alledaagse leven te ontsnappen.

Ontspanning en een goed gevoel is voor de meesten onder ons onlosmakelijk verbonden met vakantie.
Bovendien wordt onze maatschappij alsmaar multicultureler.

Daarom zal de tuin van de toekomst er één zijn met een mix en match van ingrediënten die verwijzen naar andere culturen en vakantie zoals Marokkaanse met de hand vervaardigde tegeltjes, terras relings die naar een schip refereren, zonwering die aan het zeil van een boot doet denken, oosterse zitkussens,… De associatie die deze elementen oproepen met vakantie en andere culturen doen ons even wegdromen en geven ons een ontspannen gevoel.

We associëren vakantie en reizen met vrijheid. Velen onder ons voelen zich de dag van vandaag gecontroleerd en gevangen in een stramien van werken, moeten, presteren en verplichtingen. We snakken naar vrijheid en 'het niet moeten‘.

Ons leven dat vaak is opgebouwd uit strakke schema's, regeltjes en wetten staat in schril contrast met avontuur. We verlangen naar datgene wat we niet hebben vandaar dat boomhutten,vuurputten... bij jong en oud aan populariteit zullen winnen.

Daarbij komt nog dat we door de crisis misschien minder kunnen profiteren van verre reizen. De sfeer van het avontuur in onze eigen achtertuin verwerken kan mogelijks een verzachtend alternatief bieden. Koken op een houtvuur met een gietijzeren pot aan een driepoot, een boomhut of hangmat zijn allen populaire items die refereren naar het avontuur uit onze jongensdromen.

copyright Tuinlabo 2015

We verlangen een minimum aan onderhoud een maximum aan rust!

We willen na een drukke dag liever genieten van de tuin dan er nog in te moeten werken. Onderhoudsvriendelijke materialen, planten en elementen zitten in de lift.

Minimale inspanning maximaal genot

We moeten meer werken en ook langer werken.

Mensen hebben geen ‘tijd’ meer. Ze willen genieten van hun tuin in plaats van er de hele dag in te moeten zwoegen. Een beetje werken is wel leuk maar het moet binnen de perken blijven. Niet alles uit handen geven maar ook niet overstelpt worden.

Een vierkantemeterbak bijvoorbeeld is een succes. Het betekent een overzichtelijke, controleerbare vorm van moestuinieren. Minimale inspanning met maximale opbrengst.

Functionele, praktische concepten, materialen en producten die het werk kunnen verlichten en zeer onderhoudsvriendelijk zijn hebben voor velen de voorkeur.

copyright Tuinlabo 2015