Dynamische perceptie

'Dynamische perceptie' staat voor een ontwerptheorie. Aanleiding was de studie van vormactieve zeilsculpturen, de moderne samenleving, wiskunde en onderzoek in tuinlabo.

Ongeveer 12 jaar geleden leerde Pepijn Verheyen vormactieve zeilsculpturen kennen. De studie van deze zeilsculpturen en zijn ruime interesse voor architectuur, vormgeving, wiskunde en onderzoek in zijn tuinlabo leidden tot een evolutie van zijn specifieke ruimtelijke ontwerpstijl en tot een nieuwe benadering van het tuinontwerp de 'dynamische perceptie'.

De theorie van de dynamische perceptie is het resultaat van een specifieke analyse rond onze moderne samenleving en de integratie van ruimte binnen de bestaande structuren. Zij is het indirect gevolg van het denken over hoe we de hedendaagse kennis kunnen toepassen om onze vormgeving positief te beïnvloeden. Deze theorie die dateert van 2002, betrekt naast de derde dimensie ook meerdere dimensies. Het uitgangspunt is het creëren van een omgeving die zo ruimtelijk mogelijk overkomt en vanuit elk gezichts- en belevingspunt van de gebruiker interessant, prikkelend en mooi is. Vanaf 2005 werden een aantal modules die ontwikkeld werden met het oog op een dynamische perceptie, zoals de 'boombal', als voorbeeld voor het 'out of the box' denken gebruikt tijdens internationale seminaries. Voor meer info over deze theorie kan je altijd contact met ons opnemen.