Garden of perception

Dit essay onderzoekt hoe de perceptie verloopt van de omgeving in het algemeen of de tuin in het bijzonder. Het thema persoonlijke beleving van de omgeving staat hier centraal.

Pepijn Verheyen is reeds 10 jaar bezig met het thema 'de persoonlijke beleving en perceptie van de tuin'. Dit vertaalde zich in een essay; Garden of perception.

Garden of perception handelt over de perceptie van de tuin/omgeving door zijn waarnemer/gebruiker. Dit herbergt zowel het onderzoek naar alles wat de beleving van de tuin beïnvloed als de toepassing van elementen en aspecten die de perceptie van de tuin bepalen. De theorie van de dynamische perceptie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Garden of perception resulteerde in een aantal ontwerpen en modules met een zeer specifieke beleving.