Natuur en onderwijs

Waarom is het zo belangrijk om de natuur te integreren in het onderwijs? Welke voordelen kan dit opleveren en hoe kan men een “groener beleid” implementeren?

Kinderen leven in een geïndustrialiseerde, virtuele, verstedelijkte wereld. Niet alleen thuis maar ook op school worden zij hiermee geconfronteerd. Computers  maken deel uit van de klas en de speelplaats is vaak niet meer dan een betonvlakte omgeven door gebouwen.

De mens heeft duizenden jaren in en met de natuur geleefd.  Wij hebben daarom nood aan de natuur. De natuur en de daaraan gekoppelde activiteiten zouden  enige verlichting kunnen brengen of preventief kunnen werken bij veelvoorkomende stoornissen zoals ADHD, depressie, obesitas,… Daarnaast kan men enkel datgene beminnen wat men kent en kan benoemen. De dag van vandaag zien we dat kinderen vaak meer afweten van computers en technologie dan van de natuur en de daaraan gekoppelde waarden die generaties lang werd doorgegeven. Hierdoor gaat er heel wat kostbare knowhow verloren en gaat de liefde voor de natuur mogelijks afnemen. Het onderwijs zou kunnen helpen dit te voorkomen.  Hoe integreert men de natuur in het onderwijs, hoe kleed men de school “groener” aan,…? Hoe zou een ideale speelplaats er kunnen uitzien en hoe kan je de natuur en meer specifiek bosbouw, tuinieren... verwerken in het bestaande lessenpakket? Dit zijn enkele zaken waar we een antwoord op proberen te zoeken in dit essay.