Psychologie van de tuin

De mens beïnvloedt zijn omgeving en omgekeerd beïnvloedt de omgeving de mens. Welke ingrediënten zou een tuin of landschap moeten bevatten om ons een goed gevoel te bezorgen?

Het is voor ieder onder ons duidelijk dat de mens zijn omgeving beïnvloedt. Sinds mensenheugenis probeert de mens de natuur of het landschap naar zijn hand te zetten. Eén blik om ons heen en we zien onmiddellijk hoe de mensheid heeft ingegrepen op zijn omgeving. Het omgekeerde is echter ook het geval; wij beïnvloeden dus niet enkel onze omgeving, onze omgeving beïnvloedt ook ons. Vaak onbewust stuurt de plek waar we vertoeven ons denken, voelen en doen. Waarom hebben bepaalde omgevingen een zekere aantrekkingskracht en bezorgen ze ons een goed gevoel terwijl anderen juist aversie oproepen en pessimisme in ons losmaken? Naast algemene wetmatigheden die ervoor zorgen dat een tuin, landschap of omgeving ons al dan niet een goed gevoel bezorgt zijn er ook specifieke elementen die een rol spelen. Daar iedere persoon anders is zijn deze laatste voor iedereen verschillend. Licentiate in de psychologie Sara Adriaensen en tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen gingen in het essay 'psychologie van de tuin' op zoek naar deze algemene en specifieke wetmatigheden die ervoor zorgen dat onze tuin of landschap ons een goed gevoel bezorgen. Temidden van een periode waarin negatieve elementen zoals burn outs, depressie en de crisis de toon zetten is het interessant om te weten hoe we onze omgeving of tuin het best inrichten. Want enkel zo kan men, ten gronde, de geest positief beïnvloeden en de ontwikkeling van het individu, in alle facetten, veilig stellen.

Voor meer info over omgevingspsychologie en tuinpsychologie kan je terecht op onze website kabinet pepijn verheyen