(Tuin)Testen Algemeen

Bij tuinlabo ontwikkelen wij reeds sinds 2000 testen die bijdragen aan een voor de mens gezondere omgeving, tuin of landschap. Maak kennis met onze testbatterij.

Sinds 2000 zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen van specifieke tuin en omgevingstesten. Het doel hiervan is een omgeving te scheppen die zoveel mogelijk aansluit bij de gebruikers. Een (groene) omgeving heeft enorm veel impact op de gezondheid van de mens. Dit zowel fysiek, psychisch als sociaal. Over het algemeen is de invloed van een groene omgeving of natuur op de gezondheid van de mens eerder positief te noemen. Hierover bestaat ondertussen uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Een verkeerd ingerichte groene omgeving kan in sommige gevallen echter ook een negatieve impact uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde landschappen of omgevingen die angsten of depressieve gevoelens bij ons oproepen. Via onze testen proberen wij tot een tuin of landschap te komen waarbij de mogelijke positieve effecten van groen op onze gezondheid worden gemaximaliseerd.

Testen die wij hiervoor ontwikkelden zijn: 

  • Le Nez du Jardin: hier spelen geuren een belangrijke rol in de mate waarin we een omgeving al dan niet zullen appreciëren. ‘Le Nez du Jardin’ is een test die peilt naar de voor- en afkeur voor bepaalde  (planten)geuren, (waarnemingstest).
  • Garden Identity Test (GIT): een test die kijkt naar stijlen en persoonlijkheid, (omgevingsgerelateerde psychosociale  test).
  • Individual Need For Environmental Structure Test (INFEST ): een test die meet in welke mate men behoefte heeft aan structuur of de nood om een omgeving te begrijpen, (omgevingsgerelateerde psychosociale  test).
  • VIDI test (visual image dynamical interval test): een test die peilt naar de aan waarneming gekoppelde beleving of wat we kunnen omschrijven als ‘zien’, (key-test).
  • (e) TEXTURE test (environmental texture test): een test waarbij wordt gekeken hoe we als individu textuur begrijpen, (waarnemingstest).
  • Plant-it (Plantation Temperamental Interaction Test), een test die specifiek werd ontwikkeld om te peilen naar de relatie tussen de temperamenten en beplanting. 
  • Voor meer info over deze testen klik op deze link