Allemaal beestjes! Ecologie en biodiversiteit in the picture

Soorten sterven aan een enorme snelheid uit, natuurlijke bronnen worden gebruikt alsof ze onuitputtelijk zijn,... gelukkig zien we nu het belang van biodiversiteit.

Allemaal beestjes! Ecologie en biodiversiteit in the picture.

We zijn met steeds meer mensen op de planeet, er is dus meer verstedelijking, meer vervuiling en minder natuur.

We willen wat schaars wordt in stand houden, in dit geval de natuur. Zeker in stedelijke gebieden zien we, bij bevraging, een stijgend verlangen naar natuur.Het is biodiversiteit die zorgt voor de schoonheid van een landschap. Een tuin op zichzelf impliceert zowel een begin als een einde voor nieuw leven.

De tuin is een samensmelting van de diversiteit van mens en natuur en het noodzakelijke evenwicht tussen beiden. De dag van vandaag is dit breekbare evenwicht uit balans. De mens heeft natuurlijke bronnen gebruikt alsof ze eindeloos waren. De afgelopen jaren sterven soorten aan een enorme snelheid uit, warmt de aarde op,.....Gelukkig is er de laatste tijd ook meer aandacht gekomen voor het belang van ecologie en biodiversiteit. De tuin van de toekomst zal meer rekening houden met ecologische oplossingen en het vergroten en in stand houden van de biodiversiteit. 

Bovendien willen we tijdens de crisis besparen. Ecologische maatregelen zorgen er vaak voor dat we kunnen besparen en de natuur in stand houden. Het geeft ons ook het gevoel mee te werken aan het behoud van de natuur en daardoor weer in contact te zijn met die natuur.

 

Door het groeiend besef van het belang van ecologie en biodiversiteit, wetenschappelijke bevestiging hiervan en de noodzaak hier bewust rekening mee te houden zijn het zaken die door de media en de overheid worden ondersteund en gestimuleerd. Vandaar dus o.a. het succes. Er is de afgelopen jaren meer aandacht voor het belang van ecologie en biodiversiteit. De tuin van de toekomst zal dus meer rekening houden met ecologische oplossingen en het vergroten van de biodiversiteit. Meer soorten, zeker wat beplanting betreft. Binnen deze trend kaderen ook vogelhuisjes, systemen om regenwater op te vangen, het gebruik van inheemse soorten, bloemenweides om vlinders aan te trekken, takkenwallen, klavergazon, de reductie van gewasbeschermingsmiddelen, natuurlijke onkruidbestrijding,….

copyright Tuinlabo 2015