De tuinen van de toekomst zijn meestal kleine tuinen!

Door de alsmaar duurdere grondprijzen en de toenemende bevolking worden de percelen kleiner en stijgt het aantal kleine tuinen zienderogen.
.

De tuinen van de toekomst zijn kleine tuinen!

Leve de kleine tuinen en stadstuinen want hun aantal stijgt zienderogen.

Door de alsmaar duurdere grondprijzen en de toenemende bevolking worden onze percelen alsmaar kleiner. Het gevolg is dat onze groene buitenruimte steeds schaarser en beperkter wordt. Soms is een gevel, entree, balkon, vensterbank of raam al voldoende om in te richten als een ‘tuin’. Het woord ‘tuin’ kan dus over meer handelen dan over een perceel grond. Het gaat verder dan wat we klassiek in het verleden als beeld voor ogen hadden wanneer we ons een ‘tuin’ voor de geest haalden.

Bijkomend wil de overheid dat we kleiner gaan wonen. In vergelijking tot onze buurlanden zouden wij veel te groot wonen. Inleveren aan ruimte staat op de agenda. Kortom het tijdperk van de kleine tuinen is aangebroken. Dit biedt zowel mogelijkheden als beperkingen. Eén ding is echter zeker; alles wat onze kleine ruimte optisch kan vergroten of meer groen toelaat zoals verticale beplanting, plantzakken, grote bloembakken, multifunctionele elementen,.. zal aan belang winnen.

copyright Tuinlabo 2015