GIT: gebruik en rechten

De GIT is een test ontwikkeld door tuinlabo. Zie intellectuele eigendomsrechten en copyright.

De GIT of Garden Identity Test (september 2011) is een test van licentiate in de psychologie Sara Adriaensen en tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen. Via deze test kan je te weten komen welke tuin het best bij jouw persoonlijkheid past. Aan de hand van een testboekje met enkele tekst- en beeldvragen en een scoreblad test je je tuinpersoonlijkheid. Zo zijn er 8 tuintypes en enkele subtypes. Elk type heeft zijn eigen persoonlijkheid en bijhorende tuin.

De gegevens verkregen uit de vragen van deze test mogen enkel door tuinlabo intern worden verwerkt. Het gebruik van deze test kan enkel na akkoord van de auteurs en met respect voor de privacy van de ondervraagde. De test kan enkel worden afgenomen na aanvraag, akkoord en schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendomsrechten en Copyright

De inhoud van de GIT (Garden Identity Test) en deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door Copyright en intellectuele rechten en behoren toe aan Tuinlabo of rechthoudende derden.

Niets uit de GIT of deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Elke verveelvoudiging, publicatie, gebruik of dergelijke zonder toestemming van de uitgevers zal strafrechtelijk vervolgd worden.

Eerste publicatie GIT september 2011 Tuinlabo

Scholen, organisaties en pers kunnen meer info vragen via onze contactgegevens op de infopagina