Geurenkabinet 'Le Nez du Jardin'

Welke geur hoort thuis in jouw tuin? Gebruik jij ook je neus in de tuin? Maak kennis met het geurenkabinet Le Nez de Jardin en laat je inwijden in de wonderlijke wereld van ons reukorgaan.

Ontdek welke geuren het best bij jezelf en jouw tuin passen en laat je inwijden in het wonderlijke geurenkabinet van tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen en master in de klinische psychologie Sara Adriaensen.

Vroeger hechtte men vooral belang aan het visuele; een tuin moest in de eerste plaats mooi ogen. Hierdoor werden de andere zintuigen lang verwaarloosd. Probeer maar eens een geur thuis te brengen. Meestal weet je diep vanbinnen dat je de geur wel kent maar kan je hem niet benoemen. Dit komt omdat we onze geur veel minder trainen dan bijvoorbeeld het visuele en het auditieve.

In de toekomst zal men het belang van het prikkelen van alle zintuigen erkennen. We willen een tuin met geuren, kleuren, smaken, texturen en geluiden die bij onze persoonlijkheid past. Deze ontwikkeling is positief aangezien ons gevoel, gedachten, gedrag en humeur in belangrijke mate bepaald wordt door wat we ruiken en horen. Denk maar aan bijzondere geuren en liedjes uit je kindertijd. Je zal ze nooit vergeten en koppelen aan een positief/negatief gevoel of herinnering.

Om te weten te komen welke geuren het beste bij jouw tuin aansluiten ontwikkelenden tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen  en master in de  klinische psychologie en tuinpsychologe Sara Adriaensen een speciale test ‘Le nez du jardin’. Deze geurenkoffer met unieke test wordt op een speelse manier opgevat en is beschikbaar op aanvraag. Na afloop ontvang je een lijst en een kaart met geurende kruiden en planten die het best bij jouw persoonlijkheid passen. Wil ook jij weten welke kruiden en planten thuishoren in je tuin, plantenbak, vierkantemetertuin of kruidenborder? 

Garden Identity Test

Aan de hand van de Garden Identity Test of kortweg GIT analyseren we wat er onder de mensen leeft m.b.t. het tuingebeuren. Eureka, er is een verschil in wensen en behoeften!

In 2011 lanceerden tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen en master in de klinische psychologie Sara Adriaensen de Garden Identity Test of kortweg GIT. De GIT werd ontwikkeld op basis van principes en onderzoeken uit de psychologie en deze uit de tuin- en landschapsarchitectuur. Met behulp van de GIT proberen we te weten te komen wat er de dag van vandaag onder de mensen leeft aangaande het groengebeuren. We nemen de test zowel op beurzen als via het internet af. Zo wordt data bekomen van zowel Franstaligen als Vlamingen, jongeren, ouderen,... Op deze manier kunnen we verschillen tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, Walen en Vlamingen en verschillen tussen diverse provincies nader onderzoeken. Eind maart 2012 werden de eerste gegevens verwerkt en deze leidden geheel volgens de verwachtingen tot nieuwe inzichten. Ook 2013 en 2014 waren succesvolle jaren met een mooi en soms verrassend resultaat. Steeds meer mensen vinden de weg naar de tuin en deze tuin wordt steeds belangrijker!

Pepijn en Sara  zetten hun onderzoek met de GIT verder. Op basis van de resultaten van de tuintest en andere analyses helpen ze mee aan de ontwikkelingen binnen de tuinarchitectuur. Verder zijn er plannen gemaakt, die dit jaar vorm zullen krijgen, voor concepten i.r.t. de GIT en een gloednieuwe test.

Planten, mensen en geschiedenis

De PLANT-IT is gebaseerd op oude inzichten uit de psychologie, de tuinarchitectuur en de plantkunde. Het doel is de beplanting af te stemmen op de persoonlijkheid van de mens.

Nieuw Nieuw Nieuw

Welke planten passen bij jouw persoonlijkheid?

Doe hier vrijblijvend de test online

Doe via deze link volledig gratis de test online en ontvang het resultaat (beschrijving temperament, tuin en plantenlijst) meteen in je mailbox.

Bezoek ons op de Gentse Floraliën

Doe de Plant-it en kom met je resultaat op de sofa tijdens het tuinpsychologisch spreekuur in het Floraal kabinet in het Citadelpark tijdens de Genste Floraliën. Meer info via www.floraalkabinet.be

Wat is het?

De naam 'plantation, temperamental interaction test' zegt het eigenlijk zelf. Deze test legt de link tussen de 4 temperamenten en de daarbij aansluitende beplanting. Het antwoordprofiel van de Plant-it tracht bij elk van de 4 temperamenten een aantal planten voor te stellen in relatie tot de persoonlijkheid of het temperament van de respondent en de daarbij aansluitende tuin met beplanting.

Veel interessante informatie dus, die een extra dimensie toevoegt, voor de fervente tuinliefhebber. Extra's, zoals tips betreffende de invulling van de tuin, plantenlijsten... worden opgenomen in het concept.

Deze plantentest is gebaseerd op kennis uit oude kruidenboeken zoals “ Dodonaeus” (1554) , “Gart der Gesundtheit” (gaat terug tot 1470), “Megenberg das Buch der Natur” (1330) en “L’Amateur du Jardin” (rond 1850) en de theorie van de vier temperamenten die haar oorsprong vindt bij de Grieken.

Meer info over de Plant-it via deze link

 

Psychologie van de tuin

De mens beïnvloedt zijn omgeving en omgekeerd beïnvloedt de omgeving de mens. Welke ingrediënten zou een tuin of landschap moeten bevatten om ons een goed gevoel te bezorgen?

Het is voor ieder onder ons duidelijk dat de mens zijn omgeving beïnvloedt. Sinds mensenheugenis probeert de mens de natuur of het landschap naar zijn hand te zetten. Eén blik om ons heen en we zien onmiddellijk hoe de mensheid heeft ingegrepen op zijn omgeving. Het omgekeerde is echter ook het geval; wij beïnvloeden dus niet enkel onze omgeving, onze omgeving beïnvloedt ook ons. Vaak onbewust stuurt de plek waar we vertoeven ons denken, voelen en doen. Waarom hebben bepaalde omgevingen een zekere aantrekkingskracht en bezorgen ze ons een goed gevoel terwijl anderen juist aversie oproepen en pessimisme in ons losmaken? Naast algemene wetmatigheden die ervoor zorgen dat een tuin, landschap of omgeving ons al dan niet een goed gevoel bezorgt zijn er ook specifieke elementen die een rol spelen. Daar iedere persoon anders is zijn deze laatste voor iedereen verschillend. Master in de klinische psychologie Sara Adriaensen en tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen gingen in het essay 'psychologie van de tuin' op zoek naar deze algemene en specifieke wetmatigheden die ervoor zorgen dat onze tuin of landschap ons een goed gevoel bezorgen. Temidden van een periode waarin negatieve elementen zoals burn outs, depressie en de crisis de toon zetten is het interessant om te weten hoe we onze omgeving of tuin het best inrichten. Want enkel zo kan men, ten gronde, de geest positief beïnvloeden en de ontwikkeling van het individu, in alle facetten, veilig stellen.

Voor meer info over omgevingspsychologie en tuinpsychologie kan je terecht op onze website kabinet pepijn verheyen

De trends en evoluties voor ‘tuin en landschap’ anno 2018

Tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen en master in de psychologie Sara Adriaensen voorspelllen reeds jaren de trends op het gebied van groen.

Tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen en master in de klinische psychologie Sara Adriaensen staan zowel bekend om hun specifieke werkwijze als om hun vernieuwende visie op het gebied van hedendaagse tuinarchitectuur.

Reeds jaren onderzoeken en voorspellen Pepijn en Sara de ontwikkelingen binnen de tuin- en landschapsarchitectuur om zo te komen tot de nieuwste trends op het gebied van groen.

Dit doen zij op basis van hun onderzoek binnen TUINLABO en o.a. literatuur, ervaringen, tests met klanten, media,….

Tuintrends 2018

Sinds 2005 stellen Sara en Pepijn ieder jaar de meest actuele tuintrends voor. Zij zochten antwoorden op vragen zoals;

‘Hoe ziet de tuin van de toekomst eruit?’
‘Wat zijn de tuintrends van de 21ste eeuw?’
‘Hoe zal de tuin- en landschapsarchitectuur evolueren?’
‘Waar zullen ontwerpers in de toekomst rekening mee moeten houden?’

Antwoorden op deze vragen werden samengevat in een website die speciaal werd opgebouwd rond de ingrediënten van de tuin van de toekomst. De door Pepijn en Sara voorspelde tuintrends verschenen ondertussen in verschillende media (televisie, radio, tijdschriften, kranten,…), kwamen aan bod in een aantal specifieke projecten en voordrachten en werden door tal van collega’s overgenomen.

Een overzicht van de ontwikkelingen en de tuintrends  2018

- Groen als trend, “op zichzelf”
- Biologie in plaats van chemie
- Een minimum aan onderhoud , een maximum aan rust en genot
- Onthaasten, een vakantiegevoel oproepen, de drang naar avontuur
- Kinderen, jongeren, scholen en tuinieren
- Het belang van multifunctionele elementen en ruimtelijkheid
- (On)kruiden, eetbare bloemen, wilde planten en ‘vergeten’ groenten
- De tuinen van de toekomst zijn kleine tuinen
- Inkrimping loslaten wat niet noodzakelijk is versus luxe en grand chique
- Kwaliteit in plaats van kwantiteit
- Drama, nostalgie, romantiek anno 1900 -1920
- Persoonlijkheid, kleinschaligheid en echtheid a.u.b. in plaats van grootse eenheidsworst
- Licht, tussen de bomen, in de duisternis
- Culinaire toegepast op het tuingebeuren
- Alle zintuigen prikkelen; zien, horen, voelen, ruiken, proeven
- Werk en tuin; bedrijfstuin, tuinkantoor of kantoortuin
- Duurzame en milieubewuste materialen
- Tuinpsychologie en tuintherapie: de link tussen groen en onze gezondheid
- Allemaal beestjes! Ecologie en biodiversiteit in de picture
- Back to nature
- Groen binnen brengen
- Zelfredzaamheid en duurzaamheid; verspilling tegen gaan, onafhankelijk zijn, kringlooptuinieren, doe-het-zelf, recycling, ambachtelijk gemaakte dingen
- Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd: Gewoon versus uitzonderlijk
- Zelf kweken : Stadslandbouw, volkstuinen, vierkante meter bakken
- Groen in de stad
- Groen, groen, groen; elke vierkante meter benutten met geveltuinen, balkontuinieren, windowfarming, daktuinen, verticale tuinen…
- Van individuele siertuin naar gemeenschappelijke, functionele tuin met een sociaal karakter
- Delen is het nieuwe hebben; samentuinen, tuindelen, gemeenschappelijke tuinen
- Denk globaal tuinier lokaal
- Wilde natuur versus een gecultiveerd landschap
- Samen staan we sterk: deel uitmaken van een groep, community of subcultuur
- Tijdelijk, verplaatsbaar versus permanent, vast
- Een tuin als bioaccumulator
- Collectioneren en verzamelen