Tuinlabo

Tuinlabo experimenteert op een unieke manier met inzichten uit de tuinarchitectuur en de psychologie.

Tuinlabo is uniek in België. Het combineren van de kennis van een tuin- en landschapsarchitect en een licentiate in de  psychologie geeft verrassende resultaten. Dit leidt tot een specifieke benadering en werkwijze met een vernieuwende visie op het gebied van hedendaagse tuin- en landschapsarchitectuur.
Aan de hand van de conlusies en bevindingen kwamen volgende zaken tot stand:

Een tuintype test / tuintest ( Garden Identity Test).

Een ontwerptheorie; 'de dynamische perceptie'.

Een website met de ingrediënten van de tuin van de toekomst.

Een aantal aandachtspunten waar ontwerpers rekening mee kunnen houden met daaraan gekoppeld een unieke werkwijze om te komen tot een tuin waar de bewoner(s) zich thuis in voelen en die past bij hun persoonlijkheid.

De 'Tuinpsychologie': een symbiose tussen tuinarchitectuur en psychologie.

Tal van model- en wedstrijdprojecten zoals een kindvriendelijke hedendaagse tuin.

onderzoek rond de tuintrends 2012 met een geactualiseerde versie op 'de tuin van morgen'.

Sara en Pepijn experimenteren in hun labo voor tuinarchitectuur en onderzoeken er de 'psychologie van de tuin'. Samen ontwikkelden ze ontwerptheorieën, modellen en proberen ze de invloed van de omgeving op de mens na te gaan. Dankzij dit tuinlabo voorspelden ze reeds verschillende trends die in de media verschenen en door collega's werden overgenomen.

Oprichting tuinlabo

Wie zijn de bedenkers van dit bijzonder labo voor tuinarchitectuur? About Pepijn Verheyen & Sara Adriaensen.

Tuinlabo is een initiatief van tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen en licentiate in de  psychologie Sara Adriaensen

Pepijn Florent Verheyen is als ontwerper een gedreven tuin-en landschapsarchitect. Doordat hij zich verdiepte in het tekenen volgens de gulden snede, de wiskunde, een specifieke opleiding volgde rond 3D tekenen en jaren werkzaam was bij het bureau Velum dat vormactieve zeilsculpturen ontwikkelt ontstond zijn theorie van de dynamische perceptie. Deze theorie vertoont veel gelijkenissen met het kubisme en minimalisme. Hierdoor krijg je een zeer ruimtelijk tuinontwerp waarbij de klemtoon ligt op de beleving van de tuin vanuit alle dimensies. Pepijn was een van de eerste tuinarchitecten die in samenwerking met een master in de psychologie een werkwijze ontwikkelde die resulteert in een 3D ontwerp volledig op maat van de klant. Ook was hij een pionier op het gebied van tuinontwerpen via het internet, multifunctionele tuinelementen,...Pepijn werd verscheidene malen in de media aangehaald als een beloftevolle tuinarchitect. Zijn visie, werkwijze en conceptuele ontwerpen zoals de boombal verschenen in magazines, vaktijdschriften en kranten. Verder won hij prijzen binnen de tuinarchitectuur. Pepijn Verheyen streeft naar vernieuwing en ontwikkeling binnen de huidige tuinarchitectuur waarvan de ontwikkeling t.o.v. deze binnen de architectuur soms wat stagneert. Zijn deelname aan wedstrijden zoals bijvoorbeeld  'Tuinen van de 21ste eeuw', het oprichten van een labo voor tuinarchitectuur en het maken van een tuinrubriek voor een magazine, internetmagazine en televisie maken hier deel van uit.

Tuinpsychologe Sara Adriaensen is licentiate in de psychologie met een specialisatie in de klinische psychologie en trendwatcher. Als echtgenote van Pepijn Verheyen werd zij dagelijks geconfronteerd met de tuinarchitectuur en landschapsarchitectuur. Hierdoor ontstond de idee om psychologie en tuinarchitectuur te combineren. Dit resulteerde in een unieke werkwijze en visie die naast het klassieke wenslijstje ook rekening houdt met kleuren, geuren en de persoonlijkheid van de klant. Verder onderzoekt zij de geschiedenis van de tuinarchitectuur, de ontwikkeling van trends, de invloed van tuinen op onze psyche en de processen die bepalen wat we mooi en lelijk vinden.

Back to nature; terug naar de essentie, naar onze roots

Hoe meer technologie en verstedelijking, hoe meer mensen terug willen naar de natuur en appreciatie tonen voor alles wat verwijst naar de essentie, naar onze roots.

Back to nature; terug naar onze roots

Mensen willen nu de technologie en de massaproductie op haar hoogtepunt is terug naar de natuur, de eenvoud, het begin. Alles is zo complex dat eenvoud ons rust lijkt te verschaffen.
Een natuurlijk ogende tuin met groenten en bloemen is erg in trek. Nu de natuur schaarser wordt verlangen we er des te meer naar.

copyright Tuinlabo 2015

(On)kruiden, eetbare bloemen, wilde planten en 'vergeten' groenten

Een kruiden- of moestuin met speciale (on)kruiden, wilde planten en 'vergeten' groenten is niet langer meer exclusief gereserveerd voor de boer of hippie.

(On)kruiden, eetbare bloemen, wilde planten en ‘vergeten’ groenten.

Verspilling tegen gaan, zelfredzaamheid, het eenvoudige eren; allemaal zaken die binnen het kader van het koken met (on)kruiden, ‘vergeten’ groenten en wilde planten passen. Niets zo hip als een slaatje van zelf geoogste onkruiden, ‘vergeten’ groenten of wilde planten aan je gasten te kunnen voorschotelen.

Met het woord ‘vergeten’ bedoelen we die soorten van groenten, kruiden en fruit die voor veel mensen uit onze streken ooit deel uitmaakten van hun dagelijks menu maar na verloop van tijd minder werden gegeten en zo in onbruik raakten. 
De dag van vandaag kent bijna niemand ze meer. We weten niet meer hoe ze er nu uitzien en smaken. Kortom ze zijn door de meesten onder ons vergeten.

Vergeten groenten en (on)kruiden worden belangrijker in de tuin omdat ze kaderen binnen: Het terug willen gaan naar de natuur, naar de eenvoud, naar de oorsprong/het begin. Verder speelt natuurlijk ook de obsessie voor onze gezondheid ( we zijn bewuster met onze gezondheid bezig, we gaan op zoek naar natuurlijke geneeswijzen, gezond eten,...), onze toenemende multiculturele samenleving (invloed van culturen) en het internationale toerisme (herontdekken van soorten die vroeger werden geïmporteerd) op grote schaal. De populariteit van het culinaire en de aandacht voor meer biodiversiteit en ecologie zijn uiteraard eveneens van belang. De drang om verspilling tegen te gaan en zelfredzaam te zijn (waarom onkruiden weggooien? onkruiden kan je overal zelf vinden,...) ligt mede aan de basis. 

Het gebruiken van ‘vergeten groenten’ is niet alleen belangrijk voor meer afwisseling op ons bord, het leidt ook tot meer variatie in het kweken van gewassen. Hierdoor is ons ecosysteem eerder bestand tegen plagen, ziekten en epidemieën. Houden we meer soorten in stand dan zijn we voorts meer weerbaar tegen een mogelijke klimaatsverandering. 

Kruiden, eetbare bloemen, wilde planten en 'vergeten' groenten brengen variatie, gezondheid en ecologie. Een kruiden- of moestuin met speciale kruiden, eetbare bloemen, wilde planten en 'vergeten' groenten is echter niet langer meer exclusief gereserveerd voor de boer of hippie. Integendeel, we zien dat wie hip wil zijn kweekt zoals de sterren. Hij/zij een eigen oogst prefereert van speciale groenten en zeldzame kruiden. We willen immers variatie, ook op ons bord, en we willen kunnen uitpakken met iets speciaals dat niemand anders heeft. Logisch dus dat speciale kruiden, wilde planten en 'vergeten' groentensoorten zo populair zijn. Tot slot passen 'vergeten' groenten en wilde planten perfect binnen ons streven naar meer biodiversiteit. Iemand met een tuin waar het onkruid geschoren wordt in vormen zoals men meestal bij Buxus doet zal in de toekomst niet langer een gek meer zijn. Die term zal dan eerder weggelegd zijn voor diegenen die hun banale siertuin te lijf gaan met gewasbeschermingsmiddelen. Gek is dan zij/hij die op een tocht van verdelging  en in een drang naar perfectie, tengevolge van een soort van smetvrees, de voeding die anderen prefereren vernietigt. 

copyright Tuinlabo 2015

Allemaal beestjes! Ecologie en biodiversiteit in the picture

Soorten sterven aan een enorme snelheid uit, natuurlijke bronnen worden gebruikt alsof ze onuitputtelijk zijn,... gelukkig zien we nu het belang van biodiversiteit.

Allemaal beestjes! Ecologie en biodiversiteit in the picture.

We zijn met steeds meer mensen op de planeet, er is dus meer verstedelijking, meer vervuiling en minder natuur.

We willen wat schaars wordt in stand houden, in dit geval de natuur. Zeker in stedelijke gebieden zien we, bij bevraging, een stijgend verlangen naar natuur.Het is biodiversiteit die zorgt voor de schoonheid van een landschap. Een tuin op zichzelf impliceert zowel een begin als een einde voor nieuw leven.

De tuin is een samensmelting van de diversiteit van mens en natuur en het noodzakelijke evenwicht tussen beiden. De dag van vandaag is dit breekbare evenwicht uit balans. De mens heeft natuurlijke bronnen gebruikt alsof ze eindeloos waren. De afgelopen jaren sterven soorten aan een enorme snelheid uit, warmt de aarde op,.....Gelukkig is er de laatste tijd ook meer aandacht gekomen voor het belang van ecologie en biodiversiteit. De tuin van de toekomst zal meer rekening houden met ecologische oplossingen en het vergroten en in stand houden van de biodiversiteit. 

Bovendien willen we tijdens de crisis besparen. Ecologische maatregelen zorgen er vaak voor dat we kunnen besparen en de natuur in stand houden. Het geeft ons ook het gevoel mee te werken aan het behoud van de natuur en daardoor weer in contact te zijn met die natuur.

 

Door het groeiend besef van het belang van ecologie en biodiversiteit, wetenschappelijke bevestiging hiervan en de noodzaak hier bewust rekening mee te houden zijn het zaken die door de media en de overheid worden ondersteund en gestimuleerd. Vandaar dus o.a. het succes. Er is de afgelopen jaren meer aandacht voor het belang van ecologie en biodiversiteit. De tuin van de toekomst zal dus meer rekening houden met ecologische oplossingen en het vergroten van de biodiversiteit. Meer soorten, zeker wat beplanting betreft. Binnen deze trend kaderen ook vogelhuisjes, systemen om regenwater op te vangen, het gebruik van inheemse soorten, bloemenweides om vlinders aan te trekken, takkenwallen, klavergazon, de reductie van gewasbeschermingsmiddelen, natuurlijke onkruidbestrijding,….

copyright Tuinlabo 2015