Kinderen en tuinieren

We leven in een verstedelijkte, soms bijna virtuele wereld waar nog nauwelijks groen is. Welk effect heeft dit en welke rol speelt de natuur bij de ontwikkeling van een individu?

Met het oprukken van de verstedelijking verdwijnt niet alleen beetje bij beetje elk stukje groen maar verdwijnen na duizenden jaren eveneens de generaties mensen die opgroeiden in en met de natuur. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen groeien op in een verstedelijkte, bijna virtuele wereld van computers, games en televisie. Tegelijkertijd zien we bij kinderen een toename van stoornissen gekoppeld aan hyperactiviteit,  gebrek aan concentratie, gebrek aan sociale vaardigheden, moeilijkheden met communicatie, depressieve gevoelens en obesitas. Kan dit te maken hebben met de afwezigheid in de opvoeding van de natuur en het buitenspelen met anderen? Hoe beïnvloedt de natuur en het daaraan gekoppelde spel de ontwikkeling van kinderen. Kan de natuur helpen bij de preventie en behandeling van bijvoorbeeld, ADHD, autisme, obesitas en depressie?